Tổng hợp các câu chuyện đùa chút thôi trên internet, nhằm đem lại phút giây cười đã nhất để rồi quen đi âu lo phiền muộn